Skip to content

Hilbert Group förvärvar innehav i den reglerade kryptoinvestmentbanken HAYVN

Hilbert Group AB (NASDAQ FN: HILB B) har förvärvat ett innehav om 2,7 procent i HAYVN, en global investmentbank specialiserad på digitala tillgångar. Investeringen var en del av HAYVNs finansieringsrunda i serie A, som leddes av Red Acre Ventures och Hilbert Group. Transaktionsbeloppet för Hilbert Group uppgår till 1 miljon USD och köpet ska betalas kontant.

HAYVN tillhandahåller en reglerad, institutionell plattform för digitala valutor med OTC-handel och förvar av digitala tillgångar. HAYVN är baserad i Abu-Dhabi och har en stark närvaro i regionen Mellanöstern och Nordafrika. HAYVNs grundare och ledning har tidigare arbetat för välkända investmentbanker såsom Bank of America Merrill Lynch och Credit Suisse. Investeringen innebär bland annat att Hilbert Group ska hjälpa HAYVN att utöka sitt erbjudande inom kapitalförvaltning, och de båda bolagen blir strategiska samarbetspartners inom produktutveckling och distribution av fondprodukter.

– Affären handlar om mycket mer än att bara lägga till ännu en passiv riskkapitalinvestering i portföljen. Vi kommer att ha ett nära samarbete med HAYVN om deras produktutveckling och lansera våra egna fondprodukter på en ny marknad. På så sätt stärker vi kapaciteten att öka våra totala förvaltade tillgångar, säger Niclas Sandström, vd för Hilbert Group, och tillägger:

– Vi är imponerade av HAYVNs team, deras snabba utveckling och deras stora fokus på transparens och regelefterlevnad – de håller nu på att skaffa sig de mest omfattande licenserna i både Schweiz och Förenade Arabemiraten. Investeringen innebär också att vi fördjupar vårt strategiska samarbete med Red Acre Ventures, som vi slutförde serie A tillsammans med och som nu kommer att ingå i HAYVNs styrelse.

– I och med slutförandet av serie A-rundan kan vi fortsätta förbättra våra kärnprodukter och utöka vårt erbjudande till att omfatta mer än OTC-handel och förvar. Vi kommer, genom att ta tillvara på styrkan inom kapitalförvaltning hos vår nya aktieägare Hilbert Group, inom kort att börja erbjuda våra kunder en säker tillgång till digital valuta genom en rad skräddarsydda investeringsprodukter av olika typer, säger Christopher Flinos, medgrundare och vd för HAYVN.

Om HAYVN
HAYVN är den globala standarden bland institutionella plattformar för digitala valutor. HAYVNs plattform erbjuder säker OTC-handel och förvar, så att kunderna kan handla i digitala valutor på ett enkelt, säkert och effektivt sätt. Genom att minska komplexiteten i handel och förvar av digitala valutor erbjuder HAYVN en unik nivå av transparens, säkerhet, regelefterlevnad och bästa möjliga utförande, vilket ger unika handelsmöjligheter för bolagets kunder och marknader. För mer information om HAYVN, se https://hayvnglobal.com/home

Om Red Acre Ventures
Red Acre Ventures är grenen för riskkapitalinvesteringar i Red Acre Group, som erbjuder kapital till talangfulla företagsledningar och stödjer dem i att genomföra sin vision. Red Acre Ventures har bred erfarenhet av sektorerna konsumentapplikationer, fintech och kryptovalutor. För mer information om Red Acre, se https://redacreventures.com/.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Sandström, vd för Hilbert Group
+46 (0) 8 502 353 00
ir@hilbert.grou

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!