Skip to content

Företagspresentation av CIO Dr. Magnus Holm för Erik Penser Bank

CIO Dr. Magnus Holm presenterar Hilbert Group för Erik Penser Bank i ett webinar den 13:e Maj 2022. Magnus berättar om Hilbert Groups stategi och personerna bakom bolaget.