Skip to content

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 har publicerats på svenska och engelska

Hilbert Group AB (publ) har i dag publicerat sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen kan laddas ned från Hilbert Groups hemsida: www.hilbert.group

I samband med detta informerar Hilbert Group om följande ändringar i årsredovisningen för 2022, jämfört med bokslutskommunikén för 2022 publicerad den 28 februari 2023:

  • En ändring har gjorts i den konsoliderade rapporten över totalresultat för att återspegla det verkliga värdet av Hilbert Groups aktieinvestering i Hayvn. Effekten är en ökning av verkligt värde uppgående till 1 923 kSEK redovisat i övrigt totalresultat och en följdändring av det redovisade värdet för finansiella tillgångar i koncerns balansräkning med samma belopp.
  • En justering har gjorts av koncernens kassaflödesanalys avseende presentation av nettoförändring av stablecoin-kryptovalutor som används som betalningsmedel i Hilbert Groups ordinarie verksamhet. Resultatet av justeringen är en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 3 514 kSEK och en minskning av kassaflöde från investeringsverksamheten med samma belopp.
  • Moderbolagets resultaträkning har ändrats med en nedskrivning på ‑10 952 kSEK avseende fordringar på koncernföretag. Förlustreserveringen återspeglar osäkerhet i tidpunkten för framtida kassaflöden och har beräknats i enlighet med Hilbert Groups modell för förväntade kreditförluster. Ändringen har ingen effekt på Hilbert Groups konsoliderade vinst eller förlust.

Hilbert Groups årsredovisning för 2022 kan laddas ner här.

För ytterligare information, var god kontakta:
Niclas Sandström, CEO Hilbert Group
+46 8 502 353 00
ir@hilbert.group

Subscribe to our press releases

Loading...

Latest Press Releases

Hilbert Group AB (publ) has carried out a directed issue of SEK 21.2 million

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE RELEASED, PUBLICATED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IN WHOLE OR IN PART, IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER, OR A SOLICITATION OF ANY OFFER, TO BUY OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN HILBERT GROUP AB (PUBL) IN ANY JURISDICTION. PLEASE REFER TO THE “IMPORTANT INFORMATION” SECTION BELOW.

HILBERT GROUP PUBLISHES YEAR-END REPORT FOR 2023

The fourth quarter 2023 (compared to fourth quarter 2022) Revenues amounted to kSEK 7,628.9 (kSEK 4,310.8) Operating loss (EBIT) totaled kSEK -11,435.1 (kSEK -18,214.0) Result for the period was kSEK -18,762.6 (kSEK -23,511.5) Net cash flow from operating activities amounted to kSEK -4,460.6 (kSEK 331.5) Earnings per share before and after dilution amounted to SEK…

Press and PR contacts

Careers

We are looking for new talents. Contact us to find out more.

Subscribe to our newsletter

Access the latest news, insights, images, and videos from Hilbert Group.

Hilbert history

Get to know us!